Gumboda Hed

Adress: Gumboda Hed Visa karta

Adress: Gumboda Hed

Det finns spår som minner om Gumboda Heds storhetstid då Västerbottens militärer årligen övade här. Skyttelinjen, en iskällare och husgrunder efter de forna manskapsbarackerna är allt som finns kvar. Gumboda Hed är i dag kanske mest förknippat med svampplockning på höstarna.

Under slutet av 1600-talet upprättades militära övningsplatser runt om i landet. Gumboda Hed blev exercisplatsen för Westerbottens regementes sydliga bataljon, dvs det som i dag är Västerbottens län. Varje landskap skulle, enligt indelningsverket, svara för 1 200 soldater. I Västerbotten klarade man bara av att underhålla ca 1 000 man, fördelade på så kallade roten, soldattorp. Rotet i Robertsfors, som i dag är möjligt att hyra, är ett av de få som står kvar på sin ursprungliga plats.

Att vara indelt soldat innebar att man som ung man hade chans att skaffa sig en position i samhället, det egna torpet gav möjlighet till försörjning till familjen. Allt eftersom århundraderna gick minskade risken för att den indelte soldaten skulle kallas ut i krig. Livet på rotet dominerade, varvat med regelbundna, längre övningsperioder och enstaka dagars teori.

Gumboda Hed som övningsplats byggdes successivt upp. Officerarna fick bo och äta i riktiga hus, de meniga soldaterna hänvisades till tält och fick äta under bar himmel. Att tillbringa flera veckor på samma plats i fältliknande former ställer till problem, framför allt under somrar med kylsaget och dåligt väder. Officerspaviljongen kompletterades under sista halvan av 1800-talet med manskapsbaracker, sjukhus, arrest, nytt marketeri för officerarna, stall mm.

Övningarna genomfördes under sommarmånaderna, efter den första vårsådden och innan höstens skördeperiod. Soldaterna som skulle öva på Heden vandrade från hela Västerbotten. Allt eftersom olika socknar anslöt sig till varandra växte antalet marscherande för att slutligen i samlad tropp tåga in under pompa och ståt på Gumboda Hed. De mest avlägsna soldaterna behövde hela nio dagars marscherande innan de var framme.

Övningarna varade olika länge beroende på vad för typ av befattning man hade och, senare vad för typ av soldat man var. Det kunde röra sig om 10 dagar upp till 90 dagar. Under 1890-talet skulle varje svensk man mellan 21 och 40 år som inte var indelt soldat tjänstgöra 90 dagar varje år. Dessa var så kallade beväringar, dvs de vanliga värnpliktiga. De indelta soldaterna hade kvar sin skyldighet att inställa sig för övningar en gång per år.

I slutet på 1800-talet påbörjades en större omorganisation av försvarsmakten. Man bestämde att militära övningsområden skulle ligga nära järnvägsknutpunkter varför Gumboda Hed som militärt övningsområde avvecklades. Den sista övningen genomfördes sommaren 1897.

Källa: Gumboda Hed – Den indelte soldaten, verksamheten och bygden. Siv Rehn, 2007

Visa mer

Om denna aktivitet

  • Öppettider
    Gumboda Hed är tillgänglig året runt