Nysätra kyrka

Adress: Kyrkogatan 14, 91534 Ånäset Visa karta

Adress: Kyrkogatan 14, 91534 Ånäset

En säregen träkyrka från tidigt 1700-tal med en fristående klockstapel. Kyrkan är byggd i korsskeppsstil vilket var mycket ovanligt på den tiden. Kyrkan är av riksintresse för kulturmiljövården

Kyrkan har bland annat ett flertal inventarier från 1600- och 1700-talet, ålderdomliga ljuskronor och lampetter och en inredning som ger den ett ålderdomligt och väl sammanhållet utseende.

Nuförtiden kan kyrkan tyckas vara i utkanten av samhället men under 1700- och 1800-talet gick genomfartsvägen, Kustlandsvägen förbi kyrkan. Här fanns en marknadsplats och en kyrkby, som revs under 1930-40 talet. Kyrkogården anlades troligen redan under 1620-talet och de äldsta, bevarade gravvårdarna är från 1870-talet. Bland titlarna på gravstenarna märks bland annat flera militärer vilket vittnar om närheten till övningsplatsen på Gumboda Hed

Visa mer

Om denna aktivitet