Robertsfors Bruksmuseum med bruksjärnväg

Adress: Herrgårdsvägen 9, 91532 Robertsfors Datum: Lördag 1 jul 2017 - söndag 27 aug 2017 Visa karta

Adress: Herrgårdsvägen 9, 91532 Robertsfors

Museet visar industrialismens framväxt från 1758 till mitten av 1900-talet. Hur lilla bondbyn Edfastmark vid Rickleån, blev Robertsfors Bruk. I samlingen ingår ellok och vagnar från slutet av 1800-talet, förvarade i ett restaurerat lokstall.

Järnvägen började anläggas 1875 och fullföljdes 1899. Ångloksepoken var mycket kort eftersom banan elektrifierades redan 1900. Det betydde att Bruksjärnvägen i Robertsfors på den tiden var världens nordligaste smalspåriga elektrifierade järnväg! Spårvidden är 750 mm, vilket inte är så vanlig spårvidd i Sverige.

Från början var det järngods som transporterades från Robertsfors bruk till Sikeå hamn men då järnhanteringen upphörde inriktades transporterna mer och mer på virke och pappersmassa.

På 40- och 50-talen fraktades mest timmer via järnvägen. Den lades ner när flottningen i Rickleån upphörde 1961.

Idag finns ca 700 m räls och återuppbyggandet av lok och räls gjordes under 90-talet av en entusiastisk skara idealister så idag finns ett antal renoverade lok och vagnar att köra ut och visa upp. Se evenemangskalendern för vilka datum tågen går.

Show more

Tillfällen

Datum Tid    
26 Aug
Lördag 26 aug 2017 12:00 - 16:00
27 Aug
Söndag 27 aug 2017 12:00 - 16:00

Om denna aktivitet

Avstånd

  • Sevärdhet
    Ratan 22 km