Kulturum Ratan

Adress: Ratan 33, 91597 Bygdeå Visa karta

Adress: Ratan 33, 91597 Bygdeå

De historiska händelser som gjort att Ratan är klassat som riksintresse finns beskrivna i utställningen på Kulturum som är inrymd i anrika Tullgården från 1861. Här berättas om Ratans storhetstid som lots- och lasthamn, landhöjningen från istiden fram till nu samt 1809 års krigshändelser.

Ratan var under 1700 och 1800-talet "Norrlands hamn" - dvs tull- och stapelhamn för alla hamnar norr om Ratan i Bottenviken på både svenska och finska sidan. Det innebar att alla varor som sjövägen importerades eller exporterades skulle förtullas i Ratan. Åren 1849-1855 var Otto Reinhold Taube tullinspektor i Ratan. Han var farfar till Evert Taube, och sången med frasen "min farfar var en jaktlöjtnant" har Evert Taube tillägnat honom.

Den tidiga forskningen om landhöjningen har anknytning till Ratan, de lärde diskuterade om det var fråga om "wattuminskning" eller landhöjning. Vattenståndsmätningar utfördes här och Anders Celsius högg 1749 in en markering i en klippa vid inloppet.

Sista slaget på svensk mark skedde här i Ratan den 20 augusti 1809 under 1808-1809 års krig. Spåren efter detta slag finns fortfarande i form av kanonkulor, kulhål i byggnader och andra fynd.

En kulturhistorisk gåva är de bilder av Ratan kring sekelskiftet som fotografen Nils Blomgren har lämnat efter sig. Blomgren var bosatt i Ratan och hade även en fotoateljé nere vid hamnen.

I Tullgården finns en matservering, Tullgårdens gästgifveri, i anslutning till kulturummet. Efter ett besök på utställningen och en god bit mat på Tullgården rekommenderar vi en fotvandring genom Ratans historia. ”Ratanlenden” börjar nere vid hamnen och slutar på Ledskär, ”Rataskärsleden” slingrar sig fram genom naturreservatet på andra sidan sundet. Det finns möjlighet att hyra roddbåt på Tullgården och åka ut till Rataskär.

Visa mer

Om denna aktivitet