Ratan - idyllisk by vid havet

Adress: Ratan, 91597 Bygdeå Visa karta

Adress: Ratan, 91597 Bygdeå

Ratan är en by med många dimensioner. Vacker natur med kortare vandringsleder samt en intressant kulthurhistoria. Ratan har en naturlig djuphamn vilket gjorde byn till en viktig knutpunkt i handeln under 1700 och 1800-talet.

I dagens Ratan, en liten kustby med c:a 50 invånare, lever idyllen och lugnet kvar liksom alla historiska minnen. Byn hade en av de en av de bästa hamnarna mellan Stockholm och Torneå, och med hamnen i centrum växte en ovanlig by - en ministad - fram. Historien om Ratan är historien om den betydelse en hamn hade i tider då alla transporter skedde sjövägen.

På 1700-talet upplevde Ratan sin storhetstid som hamnplats. Härifrån utgick fartyg med varor till andra delar av Sverige och sedan även till utlandet. Hamn-, lots- och tullverksamheten pågick ända in på 1900-talet. Det finns många minnen kvar från sjöfartsepoken. Den mäktiga båken på Rataskär byggdes 1820 som sjömärke och lotsutkik. Fyren på Rataskär uppfördes 1889.

I Ratan finns också minnen kvar från 1700-talets intresse för Wattuminskningen i våra hav. För att mäta den skenbara ”minskningen” – som ju i själva verket berodde på landhöjningen – högg man in vattenståndsmärken i de branta strandhällarna. En mareograf byggdes på 1890-talet för att bättre kunna registrera vattenståndet. Mareografen finns kvar till beskådan i hamnområdet.

I hamnen finns de gamla sjöbodarna där Hantverk i Ratan har sin sommarbutik. Hamnen är en gästhamn, här finns quickstop för husbilar och en servicebyggnad för gästerna.

Ratan är också platsen för det sista slaget på svensk mark som skede år 1809 under svensk-ryska kriget 1808-1809. Värn och krigsgravar samt kulhål i hus påminner om slaget. Slaget stod mellan Ryssland och Sverige. I samband med firandet av Märkesåret 1808-1809, 19 augusti 2009 invigde H.M. Drottningen den taktila kartan i Ratan

Kulturum Ratan är inrymt i den gamla Tullgårdens övervåning. Huset byggdes år 1861 som expedition och bostad till tullförvaltaren. Utställningen berättar mer om landhöjningen, hamnepoken och 1809 års krigshändelser. I Tullgården finns även restaurang och café. Öppet dagligen under sommaren.

Utanför hamnen finns ön Rataskär, med flera fornlämningar och kulturlämningar, exv. labyrinter, kompassrosor, tomtningar och gistvallar. Tomtningarna är grunder efter övernattningskojor från 1600-talet som har använts av fiskare och säljägare. Den äldsta av de två labyrinterna är daterad till slutet av 1500-talet. Strandområdet på ön, vars högsta del ligger 21 m.ö.h., består av hällar och klappersten. I övrigt utgörs Rataskär av bergbunden mark och dess trädvegetation består av gran, tall och en. Ön kan endast nås med båt som kan hyras i Ratan

Visa mer

Om denna aktivitet