Hållbarhetsmässa - SEE Hållbarhetsvecka 2017

Område: Robertsfors
Kategori: Föreläsning, Evenemang, Mässor, [...]

En mässa om hållbarhet och vad vi som individer kan göra för nästa generation.

Innehåll: Källsortering. Måla möbler och hus utan att belasta miljön med kemikalier. Målen för ekonomisk, social och miljömässig hållbar, Agenda 2030. Miljövänligare enskilda avlopp. Hållbart jordbruk på norrländska villkor. Cirkulär ekonomi. Klimatförändringen och dess konsekvenser. Fritidsbanken. Energirådgivning.

För fullständigt program se länk till dokument.

Arrangör: Brukbart, ASAP, Robertsfors Kommun,
Studieförbundet Vuxenskolan

Kontaktinformation

Länkar